Vrátenie tovaru niekoľkými jednoduchými krokmi

Na začiatok poskytnite nejaké informácie o svojom nákupe, aby sme vašu objednávku mohli nájsť.

* Musia sa zhodovať s údajmi, ktoré ste poskytli predajcovi pri nákupe tovaru.

Please enter 'WEB' followed by your order number (e.g WEB123456) - ** Please contact customer@siksilk.com for Faulty items **